Hozzájárulás a személyes adatok megadásához

Én,
mint egy internetes alkalmazás felhasználója a CASPRO HUNGARY Kft. nevű internetes alkalmazás felhasználójaként elérhető az interneten a www.caspro.sk internetes címen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a 95/2006 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében. 46 / EK („GDPR”); A személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: „törvény”) egyetértek az általam az üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatok gyűjtésével, tárolásával és feldolgozásával, amely: CASPRO HUNGARY Kft., székhelye: 3899 Kéked, Petofi út. 4. (a továbbiakban: „üzemeltető”), és egyetértek azzal, hogy személyes adataimat az üzemeltető számára dolgozzuk fel:

  • üzemeltető;
  • az üzemeltető bármely alkalmazottja ;
  • az üzemeltető bármely szerződéses partnere;

Ez a hozzájárulás határozatlan időre szól.
Az Üzemeltető által meghatározott személyes adatok feldolgozásának célja, amelyhez ezt a hozzájárulást megadom, a személyes adatok felhasználása.

  • – az üzemeltető kereskedelmi ajánlatainak elküldése;
  • marketing célokra;
  • személyes adatok biztosítása harmadik feleknek;
  • személyes adatok felvétele egy adatbázisba;
  • a személyes adatok harmadik felek rendelkezésére bocsátása;

Kijelentem, hogy tisztában vagyok a GDPR és a törvény szerinti jogaimmal, és kijelentem, hogy minden információ pontos és valós, és önként szolgált.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy személyes adatokat a fenti cél megvalósításához szükséges mértékben gyűjt, és csak azzal a céllal dolgozza fel, amelyre azokat összegyűjtötték.
Az Üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatokat a következő módon kezeli:

  •  számítógéppel és számítógépes programokkal porlasztva;
  • írásban;

Ez a hozzájárulás ingyenes, és tisztában van az érintett akaratának kifejezésével, amelynek tartalma az érintett hozzájárulása a személyes adatok feldolgozásához. A hozzájárulást az ELFOGADOM gombra kattintva adhatja meg a személyes adatokkal az internetalkalmazás fent leírt felhasználói felületén.